Lionsclub Opmeer-Medemblik

Enquete JOP

Enquête voor JOP in Wognum

De Lionsclub Opmeer-Medemblik heeft een actie op touw gezet om samen met de jeugd van Wognum een Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) te realiseren. In de komende jaren volgen dan de andere kernen. Om geld te verwerven voor de realisatie van  een dergelijke JOP  hebben de Lions  een Biljartclinic georganiseerd. Deze Biljartclinic heeft op 12 maart j.l. plaats gevonden in partycentrum-Restaurant  Stam in Wognum. 

De clinic is een succes geweest en er is een bedrag opgehaald van € 1300,–. Hoewel er 3 jaar  geleden een behoefte was, heeft dat toen niet tot resultaat geleid. Uit recent overleg met de gemeente blijkt die te twijfelen of er vandaag de dag nog wel behoefte is aan een dergelijke plek. Op verzoek van de gemeente is ook gesproken met de Dorpsraad. Die staat geheel achter het initiatief .  Ook met de leiding van Jongerencentrum Everland is overleg geweest.

Om na te gaan of zo’n JOP er moet komen heeft de Lionsclub Opmeer-Medemblik het op zich genomen om een kleine enquête op te stellen. Daarmee kan de jeugd zich uitspreken over het initiatief. Bij een ruime positieve beantwoording zal de Lionsclub het gesprek met de gemeente verder gaan voeren. Bij geen of nauwelijks belangstelling zal er van af worden gezien. De bal ligt bij de jeugd zelf.

Welke vragen hebben wij voor jou?

A zo ja waarom:…………………………….. B zo nee, waarom dan……………………………………………………………
A Ja B Nee Geef hier eventueel een toelichting op je antwoord, waarom juist wel of juist niet.
A Ja B Nee C weet niet
12-15 jaar 16-18 jaar 19 jaar en ouder